Bulk ticket ini berfungksi sebagai pengkategorian ticket dengan begitu anda dapat dengan mudah memilih kategori ticket yang anda buat. Berikut langkahnya :

  • Pada modul ticket pilih bulk

  • Kemudian anda pilih create new

  • Lalu anda dapat isi form bulk ticketnya , jika sudah klik save

  • Kemudian ketika anda membuat ticket, anda dapat memilih kategori bulk ticket yang tadi anda buat

  • Kemudian pada listing ticket akan muncul bulk ticket yang anda pilih di listing

Apakah pertanyaan Anda terjawab?