Bulk ticket ini berfungksi sebagai pengkategorian ticket dengan begitu anda dapat dengan mudah memilih kategori ticket yang andaa buat,
Berikut langkahnya

  • Pada modul ticket pilih bulk
  • Kemudian anda pilih create new
  • Lalu anda dapat isi form bulk ticketnya , jika sudah klik save
  • Kemudian ketika anda membuat ticket, anda dapat memilih katergori bulk ticket yang tadi anda buat
  • Kemudian pada listing ticket akan muncul bulk ticket yang anda pilih di listing

Apakah Anda menemukan jawaban?